NAG Handledsfrakturer

Per Flink medverkar i en Nationell Arbetsgrupp gällande behandling av handledsfrakturer. Per skall skapa en gipsteknisk process vid dessa frakturer på uppdrag av SKL. För att kunna göra detta på bästa sätt vill Per först och främst ha in information om vad man använder för gips och hur man lägger dessa.

Per är tacksam om så många som möjligt hinner svara på frågeformuläret nedan innan 2020-01-25.

Presentation av NAG Handledsfrakturer finns antingen i PowerPoint eller i Acrobat Reader (PDF) format.

Till frågeformuläret