Snart kommer fakturan för medlemsavgiften!

Enligt beslut på årsmötet skickas den digitalt till den E-post du uppgett i medlemsregistret. (Saknas E-post skickas en pappersfaktura).

Snälla, betala i god tid! Påminnelser är en mycket onödig kostnad för föreningen. Om du inte längre vill vara medlem – meddela det via ”Kontakta SOGF” eller till vår kassör gunilla.palmberg@skane.se.