Vad har du i lön?


För att få en bild över om och hur lönerna för en gipstekniker skiljer mellan regionerna, så genomför vi nu en frivillig och anonym undersökning av vad en gipstekniker har i månadslön.
Vi vore tacksamma om du vill delge just din lön så vi får ett så stort underlag som möjligt.

Till undersökningen/frågorna