Fakturan för medlemsavgiften kommer i år som brev

Snälla betala i god tid! Påminnelser är en onödig kostnad för föreningen.

Om du inte längre vill vara medlem – meddela det via “Kontakta SOGF” eller till vår kassör gunilla.ferhm@skane.se