Information

SOGF Swish – 123 230 8534

Årsmöte hålls varje år i samband med en konferens som ordnas av föreningen.
Platserna varierar, eftersom medlemmarna finns över hela Sverige.

Här följer några fakta om föreningen.
År 1978 träffades några gipstekniker i samband med den Medicinska Riksstämman och diskuterade den existerande isoleringen inom vårt yrke samt bristen på undervisning inom gipsteknik.
Under kursen hösten 1983 bildades Svensk Ortopedisk Gipstekniker Förening, valbara medlemmar rekryterades och första årsmötet ägde rum den 30 november 1984.
Vid detta beslutades stadgarna och man bildade en riksstyrelse. Föreningen är en ideell förening med ändamålet att främja vårt yrke, genom att tillgodose våra medlemmar med praktiska, teoretiska utbildningsmöjligheter av hög standard och senaste rön, för att förbättra patienternas vård.
Var och en som arbetar inom sjukvård i Sverige, med gipstekniska uppgifter, får bli medlem i föreningen.

Titta gärna runt på vår hemsida, www.sogf.se och lämna gärna förslag och idéer om hur vi kan utveckla föreningen.

Återigen välkommen som medlem, hoppas att Du kan komma på våra konferenser, och känna att Du har glädje och nytta av Ditt medlemskap.

Har du något du vill föra in på hemsidan

Alla medlemmar är välkomna att föra in t ex resultat av studier eller annat som kan intressera SOGF:s medlemmar. Hör av er till styrelsen eller ”gå” via kontaktsidan, så får ni hjälp med detta.