Fonder/Stipendier

Tore Anderssons Fond

Avser studier, studieresor och praktisk utbildning av behandlingsmetoder inom ortopedi, gipsteknik och liknande behandlingsmetoder.
Stipendiat skall vara yrkesverksam medlem i SOGF.
Skriftlig ansökningshandling lämnas till styrelsen för SOGF via KONTAKTA SOGF.
Ansökan kan göras när som helst under året.

TA-fonden

Om man har sökt och fått medel från TA-fonden, får man vänta i tre år och därefter kan man söka ånyo

ALERT Hospital

Föreläsning och studiebesök på ALERT Hospital I Addis Abeba Etiopien (leprasjukhus).
(Se reseberättelse)
Klicka för förstoringKlicka för förstoringKlicka för förstoring