Gipstekniker får innovationspris!

Här har 2 flitiga gipstekniker på Södersjukhuset i Stockholm fått ta emot ett Innovationspris för att förbättra anläggandet av gipsförband med bl.a. en gips-app.
Grattis Helena Östman och Aster Hagdue!