Årsmötet verksamhetsåret 2022

Protokoll finns nu upplagt här.