Styrelsen

Ordförande
Marco Johansson
0707-30 30 64
marco.johansson@vgregion.se

Vice ordförande
Anders Johansson
035-13 12 94
anders.n.johansson@regionhalland.se

Sekreterare
Mainy Lingehed
0500-43 19 67
0705-13 13 15
mainy.lingehed@vgregion.se

Kassör
Gunilla Ferhm
046-17 80 65
0705-19 53 39
Gunilla.Palmberg@skane.se

Ledamot
Christel Memeti
0707-31 67 10
christel.memeti@skane.se

Intern revisor
Rut Sloberg
073-14 12 131
rutsloberg@telia.com

Suppleant
Anna-Karin Krusefeldt
010-103 42 91
anna-karin.krusefeldt@regionostergotland.se

Internat. sekreterare
Ingvar Andersson
0709-10 51 52
ingvar.ia.andersson@skane.se

Revisor
Jörgen Nilsson
0451-850 70

Valberedning
Helena Östman
070-238 28 39
helena.ostman@regionstockholm.se

Britt-Marie Lundström
035-16 24 65
Britt-marie.Lundström@Capio.se

Benjamin Lindahl
070-606 79 69
benjamin@nordicare.se

Eva Carlberg
070-530 17 37
eva.carlberg@skane.se

Valberedning suppleant
Lena Green
lena.lg.green@skane.se