Fonder/Stipendier

Tore Anderssons Fond

Avser studier, studieresor och praktisk utbildning av behandlingsmetoder inom ortopedi, gipsteknik och liknande behandlingsmetoder.
Stipendiat skall vara yrkesverksam medlem i SOGF.
Skriftlig ansökningshandling (endast en sökande /ansökan) lämnas till styrelsen för SOGF via KONTAKTA SOGF.
Ansökan kan göras när som helst under året tills maxbeloppet uppnåtts.

Maxbelopp / år: 10 000 kronor.
Maxbelopp / person: kurser och liknande: 4 000 kronor, SOGF:s konferens: 2 000 kronor.
Karenstid: 3 år (kan eventuellt bli kortare om det inte finns några andra sökande).

Vid ansökan anges: kursens innehåll, arrangör, datum, ort, kostnad och om du fått stipendium tidigare (och i så fall när).
Pengar som beviljats betalas ut mot kvitto som tydligt anger utgifter och betalda belopp.
Stipendiat ska redovisa studier och rön skriftligt till SOGF:s styrelse (gäller ej konferensen).

ALERT Hospital

Föreläsning och studiebesök på ALERT Hospital I Addis Abeba Etiopien (leprasjukhus).
(Se reseberättelse)
Klicka för förstoringKlicka för förstoringKlicka för förstoring