Stadgar

Stadgarna antogs vid det första årsmötet den 30 November 1984.
Senast uppdaterade: oktober 2023
Läs stadgar (pdf-fil 52kb)