Stadgar

Stadgarna antogs vid det första årsmötet den 30 November 1984.
Senast uppdaterade: september 2016
Läs stadgar (pdf-fil 16kb)