Protokoll

Årsmöte 2023 (pdf)

Extra Årsmöte 2023 (pdf)

Årsmöte 2022 (PDF)

Årsmöte 2021 (Word fil)

Årsmöte 2020 (Word fil)

Årsmöte 2019 (pdf)

Årsmöte 2018 (pdf)

Årsmöte 2017 (pdf)

Årsmöte 2016 (pdf-fil ca 84 kb)

Förslag ändring av stadgar 2016 (pdf-fil ca 8 kb)

Extra Årsmöte 2016 (pdf-fil ca 74 kb)

Årsmöte 2015 (pdf-fil ca 130 kb)

Årsmöte 2014 (pdf-fil ca 17 kb)

Årsmöte 2013 (pdf-fil ca 17 kb)

Årsmöte 2012 (pdf-fil ca 11 kb)

Extra Årsmöte 2012 (pdf-fil ca 8 kb)