Specialarbeten

VT2022

Patientfaktorer

Komplikationer av radiusfrakturer

Häftsträck behandling vid
femurfraktur barn

Diafysära Tibiafrakturer

Akut ortopedi

Hur kvalitetssäkrar vi våra gips?

HT 2021

Hallux Valgus

Gipstekniker

Metakarpale V subkapitulär fraktur

Calcaneusfrfraktur

Barnfrakturer

Axelluxation

Äldre specialarbeten

Collum chirurgicum

Jämförelse patellafraktur

Scaphoideum

Total hälseneruptur

Humerusfrakture

Walkerortos

Radiusspåret

Fotledsprotes

Gipsteknik Patientinformation vid ortopediska skador

Gipsteknik WALKER – Ortos 

Olecranon fraktur

Handläggningen av misstänkt scaphoideum fraktur

Lateral fotledsfraktur

Achillesseneruptur

Omhändertagande av distal radiusfrakturpå vuxna och barn i det akuta skedet samt uppföljning på mottagning

Frakturer i os skafoideum- historie, behandling og forskning

Gipsforskning (Power Point 614 kb)

Cast Index (pdf-fil ca 259 kb)

Sjukvård/Ortopedi i Norge-Västra Sverige (pdf-fil ca 1,1 Mb)

Ortoser Fördelar och nackdelar (pdf-fil ca 178 kb)

Osteoporos ”Den tysta sjukdomen” (pdf-fil ca 604 kb)

Tumskador (pdf-fil ca 4,2 Mb)

Akut Hälseneruptur (pdf-fil ca 233 kb)

Artrodes/Plattfotskirurgi (powerpointpresentation ca 6,8Mb – PowerPoint 2007 krävs)

Barnfrakturklassifikationer (pdf-fil ca 493 kb)

Cerebral Pares (powerpointpresentation ca 193 kb – PowerPoint 2007 krävs)

Charcotfoten (pdf-fil ca 84 kb)

Fotledsfraktur vuxna (pdf-fil ca 257 kb)

Handfrakturer en översikt (pdf-fil ca 638 kb)

Hälsena – Operativ- vs. Konservativ behandling vid akut hälseneruptur (pdf-fil ca 246 kb)

Klumpfot (pdf-fil ca 266 kb)

Patellafrakturer (pdf-fil ca 163 kb)