Specialarbeten

VT2023

Radiusfraktur

Lisfrancs led

Olecranonfraktur

Distala radiusfrakturer

Total hälseneruptur

Akut hälseneruptur

VT2022

Patientfaktorer

Komplikationer av radiusfrakturer

Häftsträck behandling vid
femurfraktur barn

Diafysära Tibiafrakturer

Akut ortopedi

Hur kvalitetssäkrar vi våra gips?

HT 2021

Hallux Valgus

Gipstekniker

Metakarpale V subkapitulär fraktur

Calcaneusfrfraktur

Barnfrakturer

Axelluxation

Äldre specialarbeten

Collum chirurgicum

Jämförelse patellafraktur

Scaphoideum

Total hälseneruptur

Humerusfrakture

Walkerortos

Radiusspåret

Fotledsprotes

Gipsteknik Patientinformation vid ortopediska skador

Gipsteknik WALKER – Ortos 

Olecranon fraktur

Handläggningen av misstänkt scaphoideum fraktur

Lateral fotledsfraktur

Achillesseneruptur

Omhändertagande av distal radiusfrakturpå vuxna och barn i det akuta skedet samt uppföljning på mottagning

Frakturer i os skafoideum- historie, behandling og forskning

Gipsforskning (Power Point 614 kb)

Cast Index (pdf-fil ca 259 kb)

Sjukvård/Ortopedi i Norge-Västra Sverige (pdf-fil ca 1,1 Mb)

Ortoser Fördelar och nackdelar (pdf-fil ca 178 kb)

Osteoporos ”Den tysta sjukdomen” (pdf-fil ca 604 kb)

Tumskador (pdf-fil ca 4,2 Mb)

Akut Hälseneruptur (pdf-fil ca 233 kb)

Artrodes/Plattfotskirurgi (powerpointpresentation ca 6,8Mb – PowerPoint 2007 krävs)

Barnfrakturklassifikationer (pdf-fil ca 493 kb)

Cerebral Pares (powerpointpresentation ca 193 kb – PowerPoint 2007 krävs)

Charcotfoten (pdf-fil ca 84 kb)

Fotledsfraktur vuxna (pdf-fil ca 257 kb)

Handfrakturer en översikt (pdf-fil ca 638 kb)

Hälsena – Operativ- vs. Konservativ behandling vid akut hälseneruptur (pdf-fil ca 246 kb)

Klumpfot (pdf-fil ca 266 kb)

Patellafrakturer (pdf-fil ca 163 kb)